Ceník

Vedení daňové evidence

do 50 účetních zápisů za měsíc                   1 000 Kč

od 51 do 100 účetních zápisů za měsíc        1 000 Kč + 20 Kč za položku nad 51

101 a více účetních zápisů za měsíc             2 000 Kč + 20 Kč za položku nad 101

 

Vedení Účetnictví

do 50 účetních zápisů za měsíc                     1 000 Kč cena se sjednává individuálně

od 51 do 200 účetních zápisů za měsíc          1 000 Kč + 20 Kč za položku nad 51

od 201 do 400 účetních zápisů za měsíc        4 000 Kč + 20 Kč za položku

401 a více                                                 8 000 Kč + 15 Kč za položku nad 401

 

Uvedené ceny zahrnují zpracování předaných účetních dokladů, dle požadavku klienta měsiční (čtvrtletní) zpracování výkazů a sestav: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, obratová předvaha, peněžní deník, hlavní kniha, kniha pohledávek a závazků, vystavená daňová přiznání.

 

Jednorázová částka za vedení účetnictví      2 000 - 10 000 Kč

Zahrnuje převzetí účetních dokladů, sestavení rozvahy, zpracování vnitřní směrnice, registrace k daním, přihláška k zák. pojištění odpovědnosti organizace za škodu při prac. úrazu a nemoci z povolání ap.

 

Zpracování mezd

měsíčně za 1 zaměstnance                        200 Kč

rozční zúčtování za zaměstnance                200 Kč

 

Statistické výkazy                                 200 - 2 000 Kč (dle rozsahu)

 

Roční účetní závěrka

Pro stálé klienty, kterým vedu účetnictví.    zdarma

Ostatní:

Daň z příjmů fyzických osob typ A            500 Kč

Daň z příjmů fyzických osob typ B            1 000 Kč

Daň z příjmů právnických osob                1 000 Kč

Silniční daň                                           300 Kč   

Daň z nemovitostí, daň dědická,

daň darovací, daň z převodu nemovitostí    500 Kč za nemovitost

Dodatečná daňová přiznání                      400 - 1 000 Kč  


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89