Předmět daně (§ 2)

Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice a která se používají k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním či k činnostem, z nichž plynou příjmy a jsou předmětem daně z příjmů (u subjektů nezaložených za účelem podnikání).
 
Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně také vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená pouze k přepravě nákladů a jsou registrovaná v České republice.
 
Předmětem daně nejsou:
 

  • speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu (zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné, nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou, vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje jeden metr, jejich konstrukční rychlost převyšuje 6 km/h nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg)

  • vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka (pro jednorázové použití s omezenou platností, trvale manipulační, pro zkušební účely, pro historická vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla, pro sportovní vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla)